Co je to autorský dozor?

 Autorský dozor je činnost zpracovatele dokumentace ke stavebnímu povolení nebo k činnostem, podle kterých se následně realizuje stavba. Autorský dozor může provádět pouze autor dokumentace. Na autorský dozor se nevyžaduje žádné speciální vzdělání. Autorský dozor by měl na stavbě hlídat, že jeho projektová dokumentace není obcházena a dílo je děláno v souladu s ní. Na stavbě se mohou vyskytnout problémy či požadavky investora a s tím spojené změny v dokumentaci. Toto by mělo být také součástí autorského dozoru. O svých aktivitách zapisuje do stavebního deníku. Cena autorského dozoru se odvozuje od počtu návštěv na stavbě a případně od počtu změn. Vzhledem k tomu, že projektant již dostal od investora nemalou částku za projektovou dokumentaci, cena autorského dozoru se pohybuje většinou do 2 000,- Kč za jednu návštěvu na stavbě. Počet návštěv bývá max. do 10, ale spíše 3-5 za celou realizaci stavby. Samozřejmě se bavíme o menších stavbách typu RD atd.