Co je to autorský dozor?

Autorský dozor je činnost zpracovatele dokumentace k stavebnímu povolení nebo k činnostem, podle kterých se následně realizuje stavba. Autorský dozor může provádět pouze autor dokumentace. Na autorský dozor se nevyžaduje žádné speciální vzdělání, ale odpovědný projektant musí být autorizován v oboru své projekční činnosti. Autorský dozor by měl na stavbě hlídat, že jeho projektová dokumentace není obcházena a dílo je děláno v souladu s ní. Na stavbě se mohou vyskytnout problémy či požadavky investora a s tím spojené změny v dokumentaci. Toto by mělo být také součástí autorského dozoru. O svých aktivitách zapisuje do stavebního deníku. Cena autorského dozoru se odvozuje od počtu návštěv na stavbě a případně od počtu změn. Vzhledem k tomu, že projektant již dostal od investora nemalou částku za projektovou dokumentaci, cena autorského dozoru se pohybuje většinou do 2 000,- Kč za jednu návštěvu na stavbě. Počet návštěv bývá max. do 10, ale spíše 3-5 za celou realizaci stavby. Samozřejmě se bavíme o menších stavbách typu RD atd.