Jak získat dodatečné povolení stavby?

Dodatečné stavební povolení lze získat vyplněním formuláře na stavebním úřadě. Žádost o dodatečné povolení stavby musí být nejpozději do 30 dní od rozhodnutí o odstranění „černé“ stavby.  Tím, že podáte žádost o dodatečné povolení stavby, se ruší řízení o odstranění stavby a přechází se na dodatečné povolení stavby. Nicméně se snažte do této situace vůbec nedostat, protože to bude stát zbytečně hodně úsilí, času i nervů. Samozřejmě dodatečné povolení stavby nelze získat tam, kde by ji právní předpis buď omezoval anebo zakazoval.

 

Kde nahlásit nepovolenou stavbu v mém okolí?

 

Tzv. „černou“ stavbu je možné nahlásit na stavebním úřadě ve Vašem okolí, ideální je i doložit fotografie této stavby.

 

Co musí obsahovat dokumentace pro dodatečné stavební povolení?

 

Žádost o dodatečné stavební povolení má přesně určenou dokumentaci a ta vypadá následovně:

  • projektovou dokumentaci včetně stanovisek dotčených orgánů,
  • kontrolní prohlídky stavby,
  • seznam a adresy osob, které mají práva k sousedním pozemkům,
  • plnou moc, pokud je stavebník zastupován,
  • doklad o zaplacení správního poplatku.

Závěrem, žádost o dodatečné stavební povolení by se měla od roku 2021 úplně zrušit.  Stavební zákon by měl doznat velkých změn a toto je jedna z nich. Proto Vám radíme, nenechávejte papírování na poslední chvíli a vyhněte se zbytečným starostem navíc.