Nejčastější chyby při realizaci rodinných domů, které nacházíme při stavebním dozoru – část 1

V dalším článku si něco povíme o nejčastěji se vyskytujících chybách, které na našich stavebních dozorech odhalujeme. Konkrétně se budeme věnovat zakládání a s tím související betonáži a vázání výztuže, hydroizolaci a založení obvodových zdí.

Založení rodinného domu je nejdůležitější část stavby. Je to především z důvodu velmi nákladných případných oprav. Nejčastější chyby při této činnosti vznikají na přebírání základové spáry. Např. základová spára je pod úrovní hladiny spodní vody anebo je rozmočená povrchovou vodou, základová spára není dokonale vyčištěna (zbytky hlíny). Základové pasy jsou špatně vymodelovány a nemají navržené rozměry – většinou ve prospěch zhotovitele a tím pádem mají menší únosnost. V pasech nejsou potřebné chráničky na zasíťování rodinného domu atd.

Chyby ve výztuži všeobecně

Výztuž se vyskytuje skoro ve všech betonových částech domu. Např. základové pasy, podkladní deska, průvlaky, věnec atd. Nejčastější chyby jsou: výztuž není dobře provázaná, nedostatečné přesahy jednotlivých prvků výztuže, chybějící prvky předepsané výztuže, menší průměry výztuže nebo větší osová vzdálenost výztuže, nedostatečné krytí výztuže.

Betonáž a její nejčastější chyby

Když vynechám to, že zhotovitel si dovolí použít jinou třídu betonu, což už se snad v dnešní době tolik neděje. Pak jsou chyby zde: nepřípustné deformace betonu a to zejména smršťující trhliny, nedostatečné a nebo nadměrné zhutnění betonu – vzduchové bubliny či štěrková místa, špatné nebo žádné ošetření betonu po betonáži v procesu hydratace atd.

Hydroizolace

Pokud jsem v úvodu tohoto článku napsal, že základy jsou pro úspěšnou stavbu nejdůležitější, tak potom hydroizolace ji zdatně sekunduje. Opět platí, že v případě špatného provedení je oprava nákladná a někdy se i velmi špatně určuje místo poruchy. Při přebírání hydroizolace se často setkáváme s následujícími chybami: je použitá jiná hydroizolace než je v projektu, přesahy nejsou dle technologických postupů výrobce konkrétní izolace, není celoplošně natavená – vzduchové bubliny, nejsou výtoky v podobě „housenky“ na přesahujících částech ve spojích, špatně nalepeny tvarovky na chráničky pro prostupy inženýrských sítí, mechanické poškození hydroizolace během výstavby atd.

Chyby při zdění  

Poslední část stavby, které se chci dnes věnovat je založení obvodového zdiva a zdění obecně. Založení obvodového zdiva je velmi přesná práce a i ty nejmenší odchylky od technologického postupu výrobce se na konečné fázi zdění projeví více než byste čekali. Proto je zapotřebí se u té to činnosti raději více soustředit na kvalitu před kvantitou. Tohle platí především u materiálu pro „přesné“ zdění. Pokud zakládáme bez zakládacích tvarovek  nebo bez pěnového skla, tak mocnost tepelněizolační vrstvy bude minimálně 10 mm v tom nejužším místě. Další chybou, která skoro na konci stavby dokáže pozlobit je pravoúhlost rohů a svislost stěn. Na omítce se nedožene skoro nic, takže pokud tam nebudete mít pravé úhly po zdění, nebudou tam nikdy. Poslední vcelku často vyskytující se chybou jsou dořezy – příliš malé, příliš velké spáry řešené pouze pěnou atd. Toto má každý výrobce v technologickém postupu a je třeba se jím řídit.

V příštím článku si něco řekneme zase o dalších chybách při stavbě RD.