Nejčastější chyby při realizaci rodinných domů, které nacházíme při stavebním dozoru – část 2

V minulém blogu jsem psal o nejčastějších chybách založení stavby, betonáži všeobecně včetně výztuže, hydroizolaci a zdění. V dnešním díle se budeme věnovat dalším částem rodinného domu, kde zhotovitelé rádi nedodržují technologické postupy.

Na co si dávat pozor u střechy?

Začneme třeba střechou. Střecha má spoustu rozdělení, ale nám postačí, že se dělí na šikmou a plochou. U ploché střechy musíme hodně dbát na detail, protože pokud se do izolační vrstvy dostane voda – máme velký problém. Nebudu zde vypisovat konstrukční vrstvy nebo skladování materiálu, ale napíšu zde detaily, které se neustále opakují. Většinou na těchto detailech závisí celá funkčnost střechy. V první řadě jsou to nekvalitně provedené spoje na fólii a to především „T“ spoje. Častý problémem taky bývá ukončení hydroizolační fólie na atice. Kotvení, pokud prochází fólií je dost často místo vzniku poruch. Pokud má plochá střecha vpusť na dešťovou vodu, je třeba ji kontrolovat i po správném provedení jednotlivých vrstev. Poslední častou chybou je ochrana proti zatížení větrem nebo sněhem. Buď chybí úplně anebo je udělaná celoplošně stejně. V obou případech je to špatně. U šikmé střechy se nejvíce chybuje v tesařských spojích, především v osedlání, kampování, čepování a čepování na ostřih. U difúzní fólie je častou chybou nedostatečný přesah a v horším případě volba jiné (levnější) varianty než je doporučeno výrobcem střešní krytiny. Střešní krytina bývá mechanicky zdeformovaná a taktéž má menší přesahy než je určeno technologickým postupem výrobce. Ovšem největší chybou je nedodržení odstupu dřevěných částí krovu od komínu tzv. komínová výměna.

Stavební otvory

Nyní se zaměříme na výplň stavebních otvorů. Základní chybou, kterou už jsem zažil na vícero stavbách je špatné určení nuly. Nula není určena ve všech pokojích stejně nebo je špatně zaměřena ať už nad nebo pod. U oken je to pouze estetická chyba, ale u dveří a HS portálu je to chyba, která značně snižuje pozdější kvalitu bydlení. Prolepení oken páskou je dnes již standard a mělo by být součástí každé montáže oken. Především vnitřní pásky jsou opravdu důležité. Ostění na toto prolepení musí být řádně připravené. U oken i dveří je velmi důležitá svislost a pravoúhlost (ve váze vertikálně i horizontálně). Poslední opakující se chybou je nezakrytí oken v pokračující výstavbě (omítky, výmalba atd.)

Sádrokartonové konstrukce

Dnešní poslední téma budou sádrokartonové konstrukce. Zde již jsme spíše u estetických kvalit domu, než u jeho funkčnosti, ale nikdo nechce mít v obývacím pokoji prasklý strop a nebo prohnuté desky připomínající luk starého indiána. UD profily jsou kotveny méně než je v technologickém postupu výrobce. CD profily mají větší rozteč než je maximální možná dle výrobce. Kotevní prvky jsou nahrazovány levnějšími variantami, které někdy ani nejsou určeny pro únosnost či materiál do kterého se kotví. Spáry nejsou ošetřeny výztužnou tkaninou a spojení s jiným materiálem není pomocí no cote pásky. To poslední není zatím chyba, ale naše doporučení. Ve stavebninách mají super náhražku za velice rozumnou cenu.

Závěr

Závěrem bych chtěl říct, že za svoji praxi jsem viděl spoustu různých chyb, které ve výsledku jsou bohužel neznalostí či lajdáctvím některých firem. Doporučujeme sehnat si stavební dozor a když už ne stálý, třeba z důvodu finanční náročnosti, tak aspoň na některé etapy.