Proč mít technický „stavební“ dozor investora na dřevostavby?

Z naší zkušenosti nemít technický dozor investora na jakýkoliv typ stavby je opravdu velké riziko. Ať již máte „stavbu na klíč“, nebo postupně vybíráte subdodavatele, tak věřte, že firma bude dělat pouze to, co Vy ji dovolíte. Tzn.  každá firma potřebuje nad sebou cítit dohled odborníka. U většiny firem už samotná skutečnost, že na ni dohlíží odborník, je natolik motivační, že se chyb snaží vyvarovat předem. My se snažíme firmám dopředu říkat, jak bychom si realizaci jednotlivých oddílů stavby představovali a ona v 90% danou práci provede dle našich představ.

Na co si dávat největší pozor u dřevostaveb.

Ale abych se vrátil zpět k dřevostavbám. Co se týče základů a podkladní desky, tak zde v technologickém provedení není skoro žádná změna. Jde pouze o únosnost stavby jako takové. Po natavení hydroizolace, která by jak u zděné stavby, tak u dřevostavby měla být bezchybná, přichází už jeden docela zásadní rozdíl. Jde o to, že pokud se toto neprovede opravdu precizně, u dřevostavby jsou následky fatální. Když Vám u zděného domu bude vlhnout zeď, tak oprava se bude pohybovat v řádech desítek tisíc korun. Pokud se tahle chyba vyskytne u dřevostavby a Vy to zjistíte až ve chvíli, kdy podkladní trám ztratí svoji únosnost (zažil jsem již na několika stavbách), oprava půjde do statisíců. Dále je třeba si pohlídat jednotlivé dimenze dřeva (kladečský plán), pravoúhlost a svislost montáže. Častou chybou jsou po-té překlady a jejich neodborné napojení na konstrukci stavby. A to jsme pořád pouze u obvodové konstrukce stavby.

Nebudu zde vypisovat další části ve kterých se nachází časté problémy, protože je to stejné jako u zděných staveb – např. montáž oken, střecha atd. U čeho bych se chtěl zastavit je tepelná izolace obvodových stěn mezi KVH hranoly.  Jestliže zhotovitel šetří a ze zbylých odřezků izoluje, nebo vatu neřeže přesně, tak následně vznikají místa, kde je vata zkroucená, nebo naopak chybí. Projeví se to nejen na dražším vytápění, ale můžou se projevit mokré skvrny na vnitřních obvodových stěnách. Toto je problematika tepelných mostů, relativní vlhkosti atd., ale o tom až někdy příště.

 

Parozábrana

Poslední téma, které bych rád zmínil je instalace parozábrany. Pokud má dřevostavba dobře fungovat a hlavně vydržet několik desetiletí, je to asi nejdůležitější část stavby. Ať už si vyberete difúzně uzavřenou, nebo otevřenou skladbu, provedení parozábrany musí být 100%. pokud se Vám dostane do konstrukce více vody než je schopna odvětrat, máte velký problém. Za prvé izolace nasátá vodou ztrácí své izolační schopnosti, za druhé pokud konstrukce nasaje vodu, bude degradovat. Oba problémy jsou v počátcích vzniku velmi těžko odhalitelné a jakmile se naplno projeví, tak bývá na nějaká rychlá a levná řešení pozdě.

 

Závěr

Nepodceňujte technický dozor na dřevostavbách. Jeho účast na stavbě se Vám již během realizace několikanásobně vrátí a to se nebavím o nákladech na možné pozdější opravy, které z mé zkušenosti minimálně u 30% případů nastanou, pokud stavbu nepohlídá odborník.