Proč technický dozor?

Technický dozor investora je určen lidem, kteří si objednávají stavbu na klíč anebo vybírají zhotovitele na jednotlivé etapy. Jde o to, že pokud investor nemá dostatečné vzdělání a taky spoustu času, je pro něho technický dozor správná volba. Technický dozor investora by za Vás měl řešit kompletně celou výstavbu se všemi přidruženými věcmi, které se toho týkají. To znamená, že ještě před samotnou stavbou by měl zkontrolovat projekt, smlouvy se zhotovitelem a rozpočty respektive výkazy výměr. Za mě je toto polovina úspěchu kvalitní stavby.

 

Projektanti jsou jenom lidé a jako lidé jsou samozřejmě omylní. Nedělají to schválně, ale v každém projektu jsou chyby. Tyto chyby je lepší odhalit před realizací a podpisem smlouvy, protože to vždy v tomto pořadí vyjde levněji, než měnit něco za pochodu a následně řešit více – méně práce. To samé platí u smluv o dílo. Většina realizačních firem bude mít postavenou smlouvu více pro sebe, než pro klienta a je to logické, protože ruku na srdce, tohle by asi dělal každý. Proto je potřeba smlouvu o dílo projít a dodat si tam vše co by mohlo být následně problém. Např. dle jakých norem se bude stavět, co se bude dít v případě reklamace, kdy a kdo se bude účastnit kontrolních dnů atd. V rozpočtech se občas objevují položky velmi přehodnocené. Je potřeba je odhalit a začít jednat se zhotovitelem o případných slevách. Potom co všechny tyto tři základní věci se úspěšně zvládnou, můžeme začít bez obav stavět.

 

Zde jsou základní povinnosti kvalitního dozoru:

Technické provedení stavby, Fotodokumentace, Zápisy do stavebního deníku, Kontrola jednotlivých fakturací, Přebírání jednotlivých částí stavby, Odhalení vad a nedodělků včetně jejich odstranění a mnoho dalšího dle smlouvy s Vaším technickým dozorem.

Závěr

Za naši firmu musím říct, že stavět dnes s firmou rodinný dům bez technického dozoru stavby je velmi špatné rozhodnutí. Existují samozřejmě firmy, které staví technicky správně a nehledají vícepráce. Bohužel je těchto firem jako šafránu a pokud ji už najdete, tak v dnešní době přetlaku ve stavebnictví, budete čekat minimálně rok na začátek realizace. Zbytek firem musíte hlídat a opět ze zkušenosti se dá napsat, že autorizovaný technik má na stavbě respekt a to mu umožňuje dělat dozor lépe (samozřejmě pokud se mu chce). Poslední věc, která platí asi nejvíce, je to, že firma bude stavět tak, jak ji to Vy dovolíte. To znamená, že bez vzdělané či velmi dobře informované osoby, která bude odborně dohlížet na průběh stavby, si firma téměř vždy pomůže ve svůj prospěch. Např. nekvalitní práce, méně materiálu, jiný materiál atd.