Rozdíl mezi stavbou svépomocí a domem na klíč, výhody a nevýhody těchto řešení

Základním rozdílem je samozřejmě cena(rozpočet) domu či jiné stavby, kterou si budete pořizovat. Cena u domu realizovaného svépomocí může klesnout až na polovinu nákladů, které budete platit při stavbě na klíč. Bohužel si většina lidí ani u stavby svépomocí neudělá všechny odborné práce sama a ani nemůže, protože z právního hlediska to prostě nejde. Odborní řemeslníci Vám většinou potřebné revize a správy nebudou chtít dát, když na stavbě nebudou participovat. Dále u stavby svépomocí budete potřebovat stavební dozor, respektive stavbyvedoucího. Jinak řečeno někoho, kdo má autorizaci v pozemních stavbách (kulaté razítko) a bude ochoten se za Vás u stavebního úřadu zaručit, že práce budou provedeny dle projektové dokumentace a v souladu s právními předpisy. Naše firma má pro „svépomocníky“ dva druhy produktů, která Vám nejenom zajistí potřebné kulaté razítko, ale navíc jsou k tomu odborné prohlídky stavby včetně stavebního poradenství.

 

Výhody stavby svépomocí

Jak jsem již psal výše, je to jednoznačně cena. Druhá obrovská výhoda je, že víte přesně jaký materiál jste si do stavby zabudovali a jestli jste dodrželi technologické postupy dle výrobce včetně řádných technologických pauz.

 

Nevýhody domu svépomocí

Základní nevýhodou této stavby je čas, který ji musíte věnovat. Pokud budete stavět při normální práci o víkendech s partnerem, tak si připravte na min. 2-3 roky pouze pracovních sobot a neděl. Samozřejmě, že pokud nejste z oboru, tak budou také nějaké práce provedeny neodborně a za čas je budete muset předělat a to znamená, poškození největší výhody a tím je cena. Samozřejmě se to dá vyřešit technickým dozorem investora, ale opět jsme u ceny. Například na stavbu základové desky, kdo se na to necítí svépomocí. Tady můžeme doporučit naši partnerskou firmu Veltamo s.r.o.. Navíc pokud nebudete mít plný inženýring u projektanta, budete muset také dost lítat po úřadech. Další čas v již tak nabytém harmonogramu. Na druhou stranu se všechny překážky dají překonat a bydlet ve svém domě za cenu většího bytu je pocit k nezaplacení.

 

Výhody stavby na klíč

Největší výhodou takovéto stavby rodinného domu je ušetřený čas. Nejenom Váš osobní, ale také by firma měla být několikanásobně rychlejší a Vy se svého vysněného domu dočkáte daleko dříve. Chtěl bych tady napsat, že Vám to ušetří i dost nervů, bohužel tomu tak vždy není. Když chcete mít v obou bodech jistotu, nechte nás pro Vás dělat technický dozor investora. Jeho činnost jsem již popsal v minulých článcích dostatečně.

Nevýhody domu na klíč

Logicky je to cena, protože zhotovitel si za své know-how nechá dobře zaplatit. Dále to může být určitá nekvalita stavby z různých úhlů pohledu. Musím tady zařadit i cenu technického dozoru investora a myslím si, že pokud se někdo takhle chystá stavět, tak mít vlastní nezávislí dozor je skoro podmínkou.  I tu nejlepší firmu na trhu je potřeba hlídat a skoro vždy firma staví jen tak (ne)kvalitně, jak ji to dovolíte. Zde bych si ještě dovolil poznámku, že TDI je služba a ta se těžko porovnává, ze zkušenosti může zodpovědně prohlásit, když dozor bere méně než 2-5 % ze stavby něco nehraje. Ono totiž dozor musí udělat spoustu práce doma a není jen o té hodině co stráví na stavbě. A jakmile se dozor domluví se zhotovitelem, tak je to pro Vás katastrofa v podobě nekvalitní práce a s tím spojené náklady na její odstranění.

 

Kombinace obou způsobů stavby

Někteří klienti si staví dům svépomocí, ale některé části stavby si nechají zhotovit od firmy. Zde hrozí riziko víceprací a z důvodu návaznosti jednotlivých firem (stavební připravenost). Ovšem největší riziko je ztráta záruky na jednotlivé části stavby. Stává se docela často, že se firmy vymlouvají jedna na druhou. Těžko se pak zpětně dokazuje, který subjekt za danou reklamaci může a je za ní odpovědný. Další nešvar je, že jedna stavební firma je bezohledná k práci firmy předchozí a může jim práci znehodnotit. Ani důkladná fotodokumentace nemusí stačit. Doufám, že jsem Vám trochu poradil při volbě druhu stavění Vašeho bydlení. Zde popsané procesy platí na všechny druhy staveb a rekonstrukcí.