Rozdíl mezi stavebním dozorem a technickým dozorem investora

Stavební dozor

Stavební dozor musí mít ze zákona autorizaci na pozemní stavby. Bez této kvalifikace nemůže zastávat tuto funkci. Pokud splní podmínky pro udělení autorizace na pozemní stavby, může dělat dozor na všechny pozemní stavby. Tzn. cihlové domy, montované domy, dřevostavby, chaty, haly atd. Stavební dozor se vyžaduje pouze na stavbách svépomocí. Formulář či prohlášení na stavební dozor je na každém úřadě jiný (někdy také žádný) a proto je potřeba si jej na svém úřadě vyzvednout anebo vytvořit si vlastní. Někdy úřad místo stavebního dozoru vyžaduje, aby stavebník měl na své stavbě stavbyvedoucího místo stavebního dozoru. Týká se to budov pro bydlení a to všech bez výjimky. Nicméně stavební úřady pracují ve své „bublině“ a ne všechny mají správně nastudovaný stavební zákon, takže je možné, že i u staveb kde by měl být stavbyvedoucí, budou vyžadovat stavební dozor. I stavbyvedoucí musí mít autorizaci z pozemních staveb. V naší firmě máme pro stavby svépomocí 2 produkty, které jsou definovány na našich stránkách mydozorujeme.cz. Máme stavební dozor v Ostravě, Olomouci, Zlíně a Brně a můžeme tak nabídnou stavební dozor po celé Moravě a Slezsku a začínáme se prosazovat i v Čechách. Cena stavebního dozoru se skládá ze dvou částí a to je prohlášení o stavebním dozoru pro stavební úřad a 5-10 návštěv na stavbě.

 

Technický dozor investora (stavebníka)

Technický dozor stavby nemusí být odborně vzdělán jako stavební dozor. Tzn. že nemusí mít nutně autorizaci. Nicméně byste ji měli vyžadovat, protože je to nějaká záruka způsobilosti vykonávat pro Vás technický dozor investora. U nás ve firmě se snažíme dělat technický dozor investora jako kompletní službu investorovi. Tato služba obsahuje: kontrola SOD, kontrola rozpočtu, jednání s projektantem, kontrola zakrývaných anebo později nedostupných konstrukcí, účast na kontrolních dnech, zápis do stavebního deníku, fotodokumentace stavby, projednání a schvalování soupisu provedených prací, přebírání jednotlivých částí stavby, konečné předání stavby investorovi, seznam vad a nedodělků a jejich následná kontrola do úplného vyřešení, spolupráce při kolaudaci stavby. Výkon dozoru se odvíjí od jeho ceny. Některý dozor chce hodinovou sazbu a k tomu projeté kilometry, jiný si nechá honorář vyplácet v paušálu. Je to služba a proto se nedá ji posuzovat dle ceny. Platí zde mnoho možností, jak lze tuto činnost vykonávat (dobře anebo špatně), ale o tom zase příště.