Rozdíl mezi stavebním dozorem a technickým dozorem investora

Stavební dozor

 

Stavební dozor musí mít ze zákona autorizaci na pozemní stavby. Bez této kvalifikace nemůže zastávat tuto funkci. Pokud splní podmínky pro udělení autorizace na pozemní stavby, může dělat dozor na všechny pozemní stavby. Tzn. cihlové domy, montované domy, dřevostavby, chaty, haly atd. Stavební dozor se většinou vyžaduje na stavbách svépomocí. Formulář či prohlášení na stavební dozor je na každém úřadě jiný a proto je potřeba si jej na svém úřadě vyzvednout. Někdy úřad místo stavebního dozoru vyžaduje, aby stavebník měl na své stavbě stavbyvedoucího místo stavebního dozoru. I v tomto případě je požadavek od stavebního úřadu mít autorizaci z pozemních staveb. V naší firmě máme pro stavby svépomocí 2 produkty, které jsou definovány na našich stránkách mydozorujeme.cz. Máme stavební dozor v Ostravě, Olomouci, Zlíně a Brně a můžeme tak nabídnou stavební dozor po celé Moravě a Slezsku. Cena stavebního dozoru se skládá ze dvou částí a to je prohlášení o stavebním dozoru pro stavební úřad a 5-10 návštěv na stavbě.

 

Technický dozor investora (stavebníka)

 

Technický dozor kontroluje dodavatele, který stavbu realizuje pro investora, tudíž většinou u staveb na klíč. Technický dozor stavby nemusí být odborně vzdělán jako stavební dozor. Tzn. že nemusí mít nutně autorizaci. Nicméně, byste ji měli vyžadovat, protože je to nějaká záruka způsobilosti vykonávat pro Vás technický dozor investora. U nás ve firmě se snažíme dělat technický dozor investora jako kompletní službu investorovi. Tato služba obsahuje: kontrola SOD, kontrola rozpočtu, jednání s projektantem, kontrola zakrývaných anebo později nedostupných konstrukcí, účast na kontrolních dnech, zápis do stavebního deníku, fotodokumentace stavby, projednání a schvalování soupisu provedených prací, přebírání jednotlivých částí stavby, konečné předání stavby investorovi, seznam vad a nedodělků a jejich následná kontrola do úplného vyřešení, spolupráce při kolaudaci stavby. Výkon dozoru se odvíjí od jeho ceny. Některý dozor chce hodinovou sazbu a k tomu projeté kilometry, jiný si nechá honorář vyplácet v paušálu. Je to služba a proto se ji nedá posuzovat dle ceny. Platí zde mnoho možností, jak lze tuto činnost vykonávat (dobře anebo špatně), ale o tom zase příště.