Rozdíl mezi stavebním povolením a ohlášením stavby

Dle velké novely stavebního zákona, která platí od 1.1.2018 se mohou všechny rodinné domy rekonstruovat a také stavět na Ohlášení. Na Ohlášení se tedy mohou stavět především stavby:

  • Stavby pro bydlení a pro rekreaci, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím.
  • Změny staveb, kdy se nepřekročí parametry z předchozího bodu (přístavby, nástavby rodinného domku)
  • Stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí. Například stavební úpravy bytu bez zasahování do nosných stěn.
  • Opěrné zdi do výšky 1 m, které hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi a s veřejným prostranstvím.

Je zde jeden malý zádrhel a to, že bude potřeba souhlas sousedů, jinak budete muset žádat o stavební povolení.

Stavební povolení je potřeba žádat v případě, že parametry Vaší stavební aktivity přesahují výše určené limity. Např. Budete rekonstruovat byt a při této činnosti zasahovat do nosné konstrukce. Nemělo by to takhle být, ale každý úřad má tak trochu svoje pravidla a tam kde jeden úřad nechce nic, druhý bude požadovat ohlášení a naopak. Vždy je nejlepší zajít na místní stavební úřad s čokoládou v ruce a poptat se na Váš záměr. Věřte, že tato mini investice se velice vyplatí.

 

Potřebné podklady pro stavební povolení

Ověřená listina o vlastnictví pozemku, kde chcete realizovat stavbu. Výpis z katastru nemovitostí maximálně 90 dní starý. Stanoviska dotčených orgánů (požární ochrana, hygiena, životní prostředí, PENB, vyjádření města atd.). Stanoviska vlastníků inženýrských sítí. Správu o geodetickém zaměření. Správu o měření radonu a hydrogeologický průzkum. A v neposlední řadě projektovou dokumentaci dle vyhlášky 499/2006 o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.

 

Potřebné doklady pro Ohlášení stavby

Zde bude to samé jako u stavebního povolení, avšak k tomu musíte připojit souhlas všech vlastníků sousedních pozemků a staveb s Vaší stavbou– celé jméno a příjmení, datum narození a podpis se souhlasem stavby. Bohužel neexistuje žádný zjednodušený formulář na stavební povolení ani na ohlášení, jak si někteří mylně myslí. Přeji mnoho úspěchů na úřadech a hlavně pevné nervy.

 

zdroj: stavební zákon

https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Pravo-a-legislativa/Stavebni-zakon