Mydozorujeme s.r.o.

Home Technický a stavební dozor investora

Technický a stavební dozor investora

Záruka kvalitně odvedené práce

Absence technického nebo stavebního dozoru se už mnoha lidem nevyplatila, výsledkem často byla nekvalitně odvedená práce, která si vyžádala další investice.  

Úkolem technického dozoru investora je dohlížení na technické provedení vykonaných prací s ohledem na platné normy. Technický dozor kontroluje rozsah stavebních prací, rozpočty a schvaluje fakturaci. Naši lidé vždy stojí na straně klientů a jejich cílem je maximální spokojenost s odvedenými službami. Máme autorizované techniky v oborech, pozemní stavby, dopravní stavby, geotechnika, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Kromě technického dozoru jsme schopni zajistit i bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP), požární ochranu a koordinaci BOZP na staveništi.

Služby

 

Technický dozor stavby

Náš zkušený technik jezdí na stavbu podle domluvy a potřeby stavby a to minimálně v rozsahu stavebního dozoru uvedeného dále v textu. Jak jeho kontrola probíhá? Přebere jednotlivé části stavby dle prostavěnosti a zaměří se na správnost provedení technického postupu z estetického i funkčního hlediska. Pokud dojde k situaci, že není předem stanovený technický postup možný, náš technik ho při stavbě zkonzultuje a s projektantem navrhne řešení. V rámci technického dozoru provádíme spoustu dalších činností, na kterých se náš technik s Vámi dohodne na koordinační schůzce podle Vašich potřeb.

 

Konzultace o výběru realizační firmy

Váháte nad tím, jakou stavební firmu vybrat? Podíváme se na cenové nabídky firem i jednotlivé položky a doporučíme vám, která varianta je pro vás nejvýhodnější. Rádi vám také poskytneme kontakty na námi ověřené firmy.

 

Projekční činnost

Abychom vám ušetřili čas, nabízíme komplexní služby. Zajistíme vám projektanta, statika a dodáme vám veškeré podklady pro vyřízení stavebního povolení.

Modelling-Image
Future-In-Construction-Background-Image

Stavební dozor 

Vykonáváme stavební dozor autorizovanými techniky v rozsahu dle přání investora. U této služby nabízíme práci většího a menšího rozsahu, u menšího rozsahu (především u staveb svépomocí) máme tyto dva produkty.

 

A) Autorizaci v pozemním stavitelství (kulaté razítko), pět fyzických návštěv technika na stavbě a dvě konzultace po telefonu v maximální délce jedné hodiny. Čtyři z těchto návštěv jsou předem dané, a jedna je libovolná.

1) převzetí základové spáry po výkopech (únosnost základové spáry)

2) kontrola armatury základů

3) převzetí armatury věnců

4) vizuální kontrola krovů dle projektu

5) libovolná kontrola dle přání investora

 

B) Tato služba je jako v případě A, ale obsahuje fyzických kontrol deset, z toho šest libovolných a 3 konzultační telefony do maximální délky jedné hodiny. Pokud má RD více jak jedno patro, pak jedna z šesti libovolných návštěv musí být určena na výztuž stropů mezi jednotlivými patry. Libovolné návštěvy jsou: Izolace proti vodě a zemní vlhkosti, kontrola technického provedení obvodového zdiva, kontrola osazení oken, kontrola střešního pláště (krytina + klempířské prvky), elektroinstalace, rozvody vody a odpadu, rozvody topení včetně kotelny, provedení konstrukce podlahy a její rovinnosti, provedení omítek, provedení SDK konstrukce, zateplení stropu, kontrola finálních povrchů (obklady, dlažby atd…),kontrola zateplení budovy a kotvení fasády, provedení finálních povrchů fasády, provedení soklové části fasády, vnější terénní úpravy, kontrola komunikací a zpevněných částí, a další…

 

V rámci stavebního dozoru nabízíme součinnost při kolaudaci tzn. kompletace Vámi dodaných podkladů pro kolaudaci a možnou spoluúčast při místním šetření.