Vyvracíme mýty o stavebním povolení po 1.1.2020

Už jen pasivní domy?

Ne, takhle to určitě není. Evropská směrnice požaduje po stavebnících, aby od roku 2020 byly nově realizované budovy energeticky téměř nulové. To znamená, že tyto domy by měly mít minimální spotřebu energie na vytápění a ohřev vody pomocí fotovoltaiky či tepelného čerpadla. Daná směrnice hovoří o tom, že spotřeba energie na budov v zemích EU se musí snížit o 20% vzhledem k roku 1990. Takové domy se již dávno staví a nejsou v pasivním standardu. Nicméně se nedá říct, že se nic nemění. Dnes už naprosto standardní výstavba nízkoenergetických domů bude muset být pravidlem.

 

Co se tedy u stavební povolení od 1.1.2020 zásadně změní?

Tato změna se týká především dvou základních oblastí, na kterou bude muset stavebník reagovat. Zaprvé se jedná tepelné úniky skrz obálku budovy. Což znamená pořádně zateplit a pořídit si kvalitní okna. Dnes skoro na každé stavbě, kterou dozorujeme. Druhá změna je ve vytápění rodinného domu a tady je ta jediná změna, která se promítne do nákladů na rodinné domy, které budou žádat o stavební povolení od 1.1.2020. Zde se to bude hodně zaměřovat na obnovitelné zdroje. Ovšem nikdo Vám nebude říkat, které si budete pořizovat do Vašeho domu. Pokud ale budete trvat na elektrickém vytápění, i toto půjde, nicméně to budete muset doplnit o další obnovitelný zdroj tepla.

 

Dům v nízkoenergetickém standardu

Musím, zde ještě doplnit informace, že pokud se někdo v dnešní době chystal stavět dům a vůbec u toho nemyslel na jeho energetickou náročnost, tak pro něho tato směrnice znamená 10-25% nárůst nákladů. Z našich dozorů mi vyplývá, že jediná opravdová změna je, že již se nedá vytápět pouze elektrickými odporovými kabely. Většina stavebníků už dávno staví, tak jako by tato směrnice byla již platná. Jedno obecné pravidlo na závěr. Čím kvalitnější materiály použijete(zdivo, zateplení, okna…), tím více máte volnou ruku při výběru vytápění. Navíc Vám to budova vrátí prodlouženou životností.